Termíny tréninků:

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - pondělí, středa, pátek vždy v 17:30 hod. 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - úterý, pátek 16:00 hod.

MUŽI - pátek 17:00 hod.


Rádi bychom poděkovali všem našim sponzorům a státním institucím, kteří se podílí na finanční podpoře našeho malého klubu a jeho dalším sportovním rozvoji. 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

CRHA MORAVSKOTŘEBOVSKÁ TISKÁRNA za každoroční finanční podporu.

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za obdržené finanční prostředky určené k rozvoji a materiálnímu zabezpečení naší fotbalové mládeže.

Evropské unii a jejímu Evropskému sociálnímu fondu Operačního programu Zaměstnanost za poskytnuté finanční prostředky k určené k podpoře a realizaci letního příměstského fotbalového tábora pro naše mládežnické kategorie.

Truhlářství FIALA za každoroční finanční podporu .

             OBEC DLOUHÁ LOUČKA za každoroční finanční podporu a pomoc při údržbě našeho sportovního areálu.

STP Jiří KAVAN, s.r.o.. za každoroční finanční podporu spolku. 

AUTOJEŘÁBY HORÁK s.r.o. za každoroční finanční podporu. 

 NÁSTROJÁRNA CHAS - MT s.r.o. za každoroční finanční podporu.

Pardubickému kraji za obdržené finanční prostředky určené k rozvoji a materiálnímu zabezpečení naší fotbalové mládeže.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. za veškerou pomoc při získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, díky kterým jsme schopni organizovat letní příměstský fotbalový tábor pro naše mládežnické kategorie.