PŘEHLED ZÍSKANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2022

TJ Sokol Dlouhá Loučka, z.s. hluboce a vřele děkuje všem státním institucím, díky jejichž finanční podpoře může rozvíjet práci s mládeží a realizovat práce spojené se zvelebováním sportovního areálu. 

VELKÉ DÍKY PATŘÍ ZEJMÉNA:

Pardubickému kraji za finanční podporu, kdy se podílel částkou 10 000 Kč na rozvoji mládežnických kategorií TJ Sokol a dále také částkou 280 000 Kč na pořízení a instalaci automatického závlahového systému pro hrací plochu v rámci její revitalizace v letech 2021 - 2022.

Národní sportovní agentuře za finanční podporu, kdy se podílela částkou 110 340 Kč na rozvoji mládežnických kategorií TJ Sokol v rámci dotačního programu MŮJ KLUB.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. za veškerou pomoc při získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, díky kterým jsme schopni organizovat letní příměstský fotbalový tábor pro naše mládežnické kategorie. 

V roce 2022 šlo o částku 81 442 Kč