PŘEHLED ZÍSKANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2020

TJ Sokol Dlouhá Loučka, z.s. hluboce a vřele děkuje všem státním institucím, díky jejichž finanční podpoře může rozvíjet práci s mládeží a realizovat práce spojené se zvelebováním sportovního areálu. 

VELKÉ DÍKY PATŘÍ ZEJMÉNA:

Miniasterstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu v roce 2020, kdy se podílela částkou 70 050 Kč na rozvoji mládežnických kategorií TJ Sokol v rámci dotačního programu MŮJ KLUB.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. za veškerou pomoc při získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, díky kterým jsme schopni organizovat letní příměstský fotbalový tábor pro naše mládežnické kategorie. 

V roce 2020 šlo o částku 51 500 Kč.