Koncem roku 2020 se daly chytré hlavy TJ Sokol dohromady a přišly s myšlenkou a zároveň velkým snem "projektu revitalizace hřiště". Samotná myšlenka byla sama o sobě velice hezká, ale hlavní otázkou bylo, kde na tak velký projekt vzít finanční prostředky. Pro Vaši představu, podobné projekty fotbalových spolků se na okrese pohybovaly/pohybují v řádech miliónu korun a jsou realizovány na klíč profesionálními firmami. Z tohoto nám vyplynulo, že je projekt pro náš spolek téměř nerealizovatelný. Naštěstí elán a chuť vytvořit odkaz pro naše příští fotbalové generace zvítězili S finanční stránkou zabezpečení celého projektu přispěl obrovskou měrou Pardubický kraj. Bez této pomoci by se projekt nikdy nerealizoval. Obrovsky si této finanční podpory vážíme a opravdu moc, moc děkujeme!! V případě pokrytí finanční stránky celého projektu musíme také zmínit skvělou spolupráci s obcí Dlouhá Loučka (Dlouhá Loučka-info zpravodaj), která nám vždy vyjde ve všem vstříc a věřte, že to s námi nemá někdy vůbec jednoduché . Další poděkování patří firmě Autojeřáby Horák s.r.o., která se podílela sponzorskou cestou na zabezpečení logistické části celého projektu, konkrétně na zabezpečení přesunů těžkých zemních strojů potřebných k úpravě hřiště. Poslední a zároveň největší poděkování patří všem členům TJ Sokol, kteří se podílejí na pořádání kulturních akcí a v rámci brigád se neštítí přiložit ruku k dílu. Jsou to právě zisky z kulturních akcí a kvanta volného času, které nám umožnily pokrýt zbývající okénka v rozpočtu a realizovat projekt s cílem maximální efektivity a úspor. Sága realizace projektu, započatá v polovině roku 2021, se přes provedení stržení hrací plochy, jejího srovnání, zhutnění a osetí, dostane ve 2. polovině roku 2022 do poslední fáze, kterou bude instalace automatického zavlažovacího systému. Řečí čísel, tak se celkové náklady celého projektu v současnosti odhadují na částku pohybující se okolo 600 000,-Tou poslední a pro všechny naše hráče a fanoušky nejzásadnější informací je termín přesunu fotbalu zpět z našeho dočasného útočiště v Křenově na domácí trávník. Termín je odhadován na průběh jara 2023. Závěrem bychom rádi všem ještě jednou moc a moc poděkovali a zároveň Vás pozvali na vizuální prohlídku uskutečněných prací v podobě fotodokumentace .