PŘEHLED ZÍSKANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2021

TJ Sokol Dlouhá Loučka, z.s. hluboce a vřele děkuje všem státním institucím, díky jejichž finanční podpoře může rozvíjet práci s mládeží a realizovat práce spojené se zvelebováním sportovního areálu. 

VELKÉ DÍKY PATŘÍ ZEJMÉNA:

Pardubickému kraji za finanční podporu v roce 2021, kdy se podílel částkou 10 000 Kč na rozvoji mládežnických kategorií TJ Sokol a dále také částkou 76 000 Kč na revitalizaci fotbalového hrací plochy a jejího blízkého okolí v tomtéž roce.

Národní sportovní agentuře za finanční podporu v roce 2021, kdy se podílela částkou 117 035 Kč na rozvoji mládežnických kategorií TJ Sokol v rámci dotačního programu MŮJ KLUB a dále také částkou 10 755 Kč na provozu a údržbě fotbalového areálu TJ Sokol.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. za veškerou pomoc při získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, díky kterým jsme schopni organizovat letní příměstský fotbalový tábor pro naše mládežnické kategorie. 

V roce 2021 šlo o částku 51 500 Kč

České spořitelně za finanční podporu v roce 2021, kdy se v rámci grantového programu #silnější region podílí částkou 10 000 Kč na projektu vybudování dětského hřiště v areálu TJ Sokol.