Na jaře roku 2021 jsme zahájili výstavbu zpevněné plochy pod lavičky. Veškeré práce byly svépomocí TJ Sokol.

Tímto všem členům a nečlenům, kteří se podíleli větší či menší mírou svého času a elánu na tomto projektu mnohokrát děkujeme. Poděkování patří také firmě AUTOJEŘÁBY HORÁK s.r.o., která provedla výkopové práce formou sponzorského daru v hodnotě 5 000,- Kč :).